مین

مین

Ilam

هەنگاو: یک معلم بازنشستەی کورد اهل ایلام، به دلیل انفجار مین جان خود را از دست داد. بر پایە گزارش “هەنگاو”، روز پنج‌شنبە پنجم اسفندماه سال جاری، مرتضی ...
0
min1

هەنگاو: انفجار مین بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق در منطقە میمک ایلام، یک مین روب را مجروح نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز یک‌شنبە ...
0
139407131725347006243774

هەنگاو: از ابتدای سال جاری در شهر قصرشیرین استان کرماشان ١١ شهروند بە دلیل انفجار مین کشتە و یا زخمی شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو” و بە نقل از ...
0
1856645

هەنگاو: انفجار مین بە جای ماندە از جنگ ایران و عراق مرگ یک چوپان کورد را در پی داشت. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز سە شنبە30 ...
0
55-765x510

هەنگاو: نجات سگی کە در میدان مین گیر افتادە بود بە قیمت قطع پای یک سرباز کورد تمام شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، امروز یک‌شنبە ٢٨ ...
0
untitled

هەنگاو: انفجار مین درزمین کشاورزی جان همشهری دیهلورانی را بە خطر انداخت. بر طبق اخبار رسیدە بە وب سایت حقوق بشری “هەنگاو” روز جمعە ١٩ آذر ماه،”علی حسینی”، ...
0
min-2

هەنگاو:  گزارش  “مین در کوردستان” سعی دارد برای برجستە کردن موارد نقض حقوق بشر در حوزە انفجار مین گزارش‌هایی ماهانە را از قربانیان مین در کوردستان منتشر نماید. ...
0
27620161454600_lj7rmp0r

هەنگاو: جوان مریوانی کە دیروز بر اثر انفجار مین دست‌ها و چشم‌هایش دچار آسیب شد، امروز در یکی از مراکز درمانی تهران تحت عمل جراعی چشم قرار می‌گیرد. ...
0
min-1

هەنگاو:  گزارش  “مین در کوردستان” سعی دارد برای برجستە کردن موارد نقض حقوق بشر در حوزە انفجار مین گزارش‌هایی ماهانە را از قربانیان مین در کوردستان منتشر نماید. ...
0
min1

هەنگاو: انفجار مین در شهر مرزی سردشت دو مین روب را مجروح و راهی بیمارستان کرد. برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”،  اوایل هفتە جاری دو ...
0