كولبران و كاسبكاران

كولبران و كاسبكاران

photo_2016-12-25_18-07-12

هەنگاو: شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت ایران در مرزهای استان کرماشان (کرمانشاه) منجر بە زخمی شدن دو کولبر کورد شد. برپایە گزارش(هەنگاو) عصر روز شنبە پنجم فروردین‌ماه، نیروهای ...
0
17425148_1913679728861770_238549159718594075_n

هەنگاو: سقوط بهمن،  جانچهار کولبر کورد را گرفت و یک کولبر دیگر را نیز در خوی زخمی کرد. به گزارش رسیدە به وب‌سایت حقوق نشری هنگاو، اولین شب سال ...
0
photo_2017-03-14_18-20-49

هەنگاو: در سال ٩٥ آمار کشتار کولبران و کاسبکاران نسبت‌ بە سال‌های گذشتە با افزایش چشمگیری همراه بودە است.   با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در ...
0
9101

هەنگاو: شلیک نیروهای انتظامی در مرز ماکو دو شهروند را راهی بیمارستان کرد. برپایە گزارش (هەنگاو)، شب جمعە ٢٧ اسفندماه، نیروهای انتظامی ماکو در روستای “گلالی” بە سوی ...
0
photo_2017-03-14_18-20-49

هەنگاو: یک کولبر اهل بانە در حین کولبری و بە دلیل سقوط یک تختە سنگ جانش را از دست داد. بر پایە گزارش (هەنگاو)، روز شەنبە ٢١ اسفندهماه، ...
0
طاهر عبداللەزادە

هەنگاو: یک کولبر مسن اهل پیرانشهر بر اثر سقوط از پرتگاه جان سپرد. برپایە گزارش(هەنگاو)، امروز دوشنبە ٢٣ اسفندماه، یک کولبر ٥٠ سالە اهل پیرانشهر در مرز حاجی ...
0
7817-25ef9e54e5ec00cddb16604e55a65c8a

هەنگاو: یک کولبر ٤٠ سالە در یکی از مرزهای استان کرماشان (کرمانشاه) بر اثر کولاک و بارش برف جان سپرد. برپایە گزارش (هەنگاو)، کولبر ٤٠ سالەای کە شب ...
0
5

هەنگاو: یک کولبر دیگر اهل سردشت با شلیک مستقیم نیروهای حکومت ایران جانش را از دست داد. از ابتدای سال جاری میلادی ٤ کولبر سردشتی جانشان را از ...
0
شس

هەنگاو: شلیک مستقیم نیروهای انتظامی حکومت ایران در سقز جان کاسبکار بانەای را گرفت. پرپایە گزارش(هەنگاو)، عصر روز سەشنبە ١٧ اسفند‌ماه، نیروهای مبارەز با قاچاق کالا شهر سقز ...
0
سعید حسن وش

هەنگاو: در ادامە کشتار کولبران کورد توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران، یک کولبر اهل ماکو با شلیک مستقیم این نیروها کشتە شد. برپایە گزارش (هەنگاو)، صبح امروز ...
0