كارگری

كارگری

6j2ssqffjes50gfcjevo

هەنگاو: یک کارگر اهل بانە در شهر سلیمانیە حکومت اقلیم کوردستان بە دلیل سقوط از آسانسور جانش را از دست داد. برپایە گزارش (هەنگاو)، امروز چهارشنبە نهم فروردین ...
0
17351072_1863953713819626_1478732357_n

هەنگاو: یک تکنسین بررق اهل شنو (اشنویە) بە دلیل نبود وسایل امنیتی جان سپرد. برپایە هزارش (هەنگاو)، روز دوشنبە ٢٣ اسفندماه، شهاب قربانی (ارسلان)، از تکنسین‌های برق شرکت ...
0
margeyekkkkargarrr

هەنگاو: یک کارگر جوان کورد در اهواز بە دلیل حادثە کار جانش را از دست داد. برپایە گزارش”هەنگاو”، روز شنبە ٧ اسفند‌ه، یک کارگر جوان اهل تکاب با هویت ...
0
21109

هەنگاو: سقوط از ارتفاع، مرگ یک کارگر کورد اهل ارومیه را رقم زد. به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هنگاو، عدم ایمنی در محل کار باعث یک حادثەی کار ...
0
download

هەنگاو: یک فعال کارگری کورد اهل نغدە (نقدە) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٢٧ بهمن‌ماه، اسعد مولودزادە فعال کارگری اهل ...
0
fg

هەنگاو : دو کارمند ادارە برق شهرستان سولاوا (سروآباد) بە دلیل سقوط بهمن در روستای “دەرەکی” جانشان را از دست دادند. برپایە گزارش “هەنگاو”، پیام محمدی و داریوش ...
0
133236_676

هەنگاو: روند خودکشی شهروندان کورد در شهرهای کوردستان ادامە دارد و اینبار یک کارگر بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش”هەنگاو”، روز پنج‌شنبە ٧ بهمن‌ماه، یک کار گر ...
0
10433944_851403614889807_2307495923183584716_n

هەنگاو: عفو بين‌الملل، از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط سعيد شيرزاد، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی کورد شدە است. برپایە ...
0
IMG_7215-oezsamiwre

هەنگاو: کارگران خدماتی و فضای سبز شهری شهرداری روانسر بیش از سە ماه است کە حقوق ماهیانە خود را دریافت نکردەاند. بە گزارش “هەنگاو”، بیش از سە ماه ...
0
70

هەنگاو: تعدادی از کارگران ادارە شهرداری کنگاور بە نشانە اعتراض بە عدم پرداخت حقوق معوقە خود دست بە اعتصاب زدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، امروز شنبە ٢٥ دی‌ماه، تعدادی از ...
0