كارگری

كارگری

10433944_851403614889807_2307495923183584716_n

هەنگاو: عفو بين‌الملل، از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط سعيد شيرزاد، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی کورد شدە است. برپایە ...
0
IMG_7215-oezsamiwre

هەنگاو: کارگران خدماتی و فضای سبز شهری شهرداری روانسر بیش از سە ماه است کە حقوق ماهیانە خود را دریافت نکردەاند. بە گزارش “هەنگاو”، بیش از سە ماه ...
0
70

هەنگاو: تعدادی از کارگران ادارە شهرداری کنگاور بە نشانە اعتراض بە عدم پرداخت حقوق معوقە خود دست بە اعتصاب زدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، امروز شنبە ٢٥ دی‌ماه، تعدادی از ...
0
13120171529600_photo_2017-01-13_11-51-01 (1)

هەنگاو: یک کارگر اهل مریوان  بە دلیل برق گرفتگی در شمال ایران جانش را از دست داد. برپایە گزارش “هەنگاو”، فاتح ابراهیمی ٢٧ سالە روز چهارشنبە ٢٢ دی‌ماه، ...
0
photo_2017-01-12_21-04-04

هەنگاو:تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران سد کانی سیوە ( کانی سیب) پیرانشهر،اعتصاب آنها را در پی داشت. برطبق اخبار رسیدە بە وبسایت حقوق بشری “هەنگاو”، کارگران سد “کانی ...
0
%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-1-600x375

هنگاو: کارگران شهرداری شهر کوزران از توابع کرماشان،در اعتراض به حقوق معوقه‌ی خود در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش وب‌سایت حقوق بشری ...
0
behnam-ebrahimzadeh-2-660x330

هەنگاو: وضعیت وخیم جسمانی بهنام ابراهیمزادە، فعال کارگری کورد، مسئولین زندان رجایی شهر کرج را ناچار به انتقال وی به بیمارستان کرد. بنابه گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق ...
0
lklklk

هەنگاو: یک جوان کورد ساکن سلماس توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم در این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز شنبە ...
0
ddff

هەنگاو: یک کارگر شهرداری قصر شیرین بر اثر برخورد با لودر جان خود را از دست داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، عصر روز چهارشنبە گذشتە ٢٤ ...
0
14889

هەنگاو: یک کارگر جوان اهل سقز بە دلیل نبود امکانات ایمنی و سقوط از ارتفاع جانش را از دست داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، امروز شنبە ...
0