فعالین کارگری

فعالین کارگری

download

هەنگاو: یک فعال کارگری کورد اهل نغدە (نقدە) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٢٧ بهمن‌ماه، اسعد مولودزادە فعال کارگری اهل ...
0
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
10433944_851403614889807_2307495923183584716_n

هەنگاو: عفو بين‌الملل، از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط سعيد شيرزاد، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی کورد شدە است. برپایە ...
0
%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af

هەنگاو: سعید شیرزاد، زندانی سیاسی کورد اهل کرماشان، در ٣٧مین روز اعتصاب غذایش، با افت بیش از حد فشار خون روبرو و  به بیمارستان انتقال یافت. برپایە گزارش “هەنگاو”، ...
0
%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af

هەنگاو: اعتصاب غذای سعید شیرزاد، زندانی سیاسی کورد اهل کرمانشاه، از ٣٣ روز نیز گذشت. به گزارش رسیدە به وبسایت حقوق بشری “هەنگاو”، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی کورد اهل ...
0
%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-765x510

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج دست بە اعتصاب غذا زد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، بهنام ابراهیم زادە فعال کارگری ...
0
20339

هەنگاو: طی سە ماه گذشتە دادگاهای رژیم در کوردستان نزدیک بە ١٠٠ سال حبس برای شهروندان کورد صدور کردەاند. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز ...
0
behnam-ebrahimzadeh-2-660x330

هەنگاو: وضعیت وخیم جسمانی بهنام ابراهیمزادە، فعال کارگری کورد، مسئولین زندان رجایی شهر کرج را ناچار به انتقال وی به بیمارستان کرد. بنابه گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق ...
0
lklklk

هەنگاو: یک جوان کورد ساکن سلماس توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم در این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز شنبە ...
0
ber-l

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید. با استناد ...
0