زندانیان مدنی

زندانیان مدنی

opop

هەنگاو: سیروان گلزاری فعال مدنی اهل روستای “اویهنگ” کە چند روز پیش از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە بود، بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنە (سنندج) منتقل ...
0
1012201639600_bazdasht-hrkurd

هەنگاو: سیروان گلزاری یکی از فعالین مدنی ساکن منطقە کلاترزان سنە(سنندج) از سوی نیروهای اتلاعاتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو” روز چهارشنبە ٢٩ دی‌ماه، نیروهای اطلاعاتی ...
0
9090

هەنگاو: دادگاهی در ارومیە برای  یک فعال مدنی اهل بوکان حکم ٣ سال حبس تعزیری صادر نمود. برپایە گزارش” هەنگاو”، اسماعیل سانیار فعال مدنی اهل بوکان از سوی ...
0
pppppp

هەنگاو: یک خبرنگار کورد اهل ارومیە بە دلیل نوشتن یاداشت انتقادی بە دادگاه احضار گردید. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”،  اسکندر خنجری روزنامە نگار کورد اهل ارومیە  ...
0
165875_311303482294685_443501984_n

هەنگاو: در ادامە فشار نیروها و نهاد‌های امنیتی رژیم بر فعالین مریوانی، دانا لنج‌آبادی احضار و بازداشت گردید. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، امروز شنبە ١٨ دی‌ماه، ...
0
13331102_764764680325929_754331594434356744_n

هەنگاو: در آخرین روز سال ٢٠١٦ یکی از فعالین ساکن مریوان بە تحمل ٥ سال حبس تعلیقی محکوم شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، امروز شنبە ١١ ...
0
0

هەنگاو: آرام فتحی فعال فرهنگی و مدنی کورد اهل شهرستان مریوان، در حالیکه روز گذشته بعد از ١٠ روز بازداشت با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود، ...
0
19713

هنگاو: آرام فتحی از فعالان شناخته شده‌ی فرهنگی و دانشجویی کورد در دانشگاه پیام نور مریوان از سوی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات رژیم ایران بازداشت گردید. یک منبع ...
0
1212

هەنگاو:  وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد در گزارشی تحت عنوان  “روز شمار  بازداشت شهروندان کورد”  جهت برجستە نمایی موارد نقض حقوق بشر در کوردستان، در پایان ...
0
846214-94a2ff0c8d65c0bd4c7de125172dc621

هەنگاو: دوازە شهروند سردشتی معترض بە قتل دختر مهابادی در هتل”تارا”ی این شهر،  هرکدام بە یک سال حبس عزیری معکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری ...
0