زندانیان مدنی

زندانیان مدنی

photo_2017-03-18_17-52-32

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر مریوان، نزدیک بە ٢٠ فعال محیط‌زیست را بازداشت کردند کە تعدادی از آنها شورای روستاها و نهادهای محیط زیستی هستند. برپایە ...
0
16831005_10206490151692538_7724983270300449986_n

هەنگاو: پس از نزدیک بە ٣ ماه بازداشت، مهندس صابر نادری با تودیع وثیقە از زندان آزاد شد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، امروز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، مهندس صابر ...
0
koo

هەنگاو: یک کودک مریوانی کە همراه با برادر، پدر، و عمو پسر عمویش بازداشت شد بود، با تودیع  وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە است. برپایە “گزارش “هەنگاو”، ...
0
kkkk

هەنگاو: یک فعال محیط زیست و یک فعال مدنی اهل کامیاران از سوی نیروهای اطلاعاتی این شهر بازداشت شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، یک معلم کورد کە همزمان از ...
0
bazdasht.hrkurd

هەنگاو: فشار نهادهای امنیتی بر شهروندان شنو (اشنویە ) ادامە دارد و اینبار یک شهروند ٤٠ سالە بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در شهر ...
0
1

هەنگاو: سیروان گلزاری فعال مدنی اهل  روستای “اویهنگ” شهر سنە (سنندج)، بە مدت سە هفتە است کە در بازداشتگاه ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است. بر پایە ...
0
kolo

هەنگاو: حسن شیخ آقایی از روزنامەنگاران و فعالین مدنی با سابقە شهر مهاباد، از سوی نیروهای اطلاعاتی این شهر بازداشت و راهی زندان شد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، ...
0
g 11

هەنگاو:  وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد در گزارشی تحت عنوان  “روز شمار  بازداشت شهروندان کورد”  جهت برجستە نمایی موارد نقض حقوق بشر در کوردستان، در پایان ...
0
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
shoresh

هەنگاو: دادگاه تجدید نظر استان سنە (کوردستان) حکم حبس یک فعال فرهنگی را عیناً تایید و حکمش بە زودی بە اجرا درخواهد آمد. برپایە گزارش “هەنگاو” طی هفتە ...
0