زندانیان عقیدتی

زندانیان عقیدتی

pppp

هەنگاو: زندانی عقیدتی کورد پس از ٢٤ روز از گذشت اعتصاب غذایش بنا بە درخواست تعدادی از فعالین مدنی-مذهبی بە اعتصاب غذای خویش پایان داد.   برطبق گزارش رسیدە بە وبسایت ...
0
pppp

هەنگاو:زندانی عقیدتی کورد در زندان رجایی شهر کرج  ٢١مین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. بر طبق اخبار رسیدە بە وبسایت حقوق بشری “هەنگاو”، فواد یوسفی،زندانی ...
0
فواد-یوسفی-765x510

هەنگاو: فواد یوسفی زندانی مذهبی اهل سنە (سنندج)، بە دلیل اعتصاب ١٨ روزە خود وضعیت جسمانیش نامناسب و بە بهداری زندان انتقال یافت. بر پایە گزارش “هەنگاو”، فواد ...
0
images

هەنگاو: آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کە در زندان اوین تهران دوران ٧ سالە محکومیت خود را سپری می‌نماید، نامەی خطاب بە زندانیان عقیدتی کورد در زندان رجایی ...
0
pawan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
soheyla-minayi

هەنگاو: یکی دیگر از زندانیان سیاسی کورد در زندان کرمان بە دلیل ضرب و شتم ماموران زندان دست بە اعتصاب غدا زد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سهیلا ...
0
1322

هنگاو: سرنوشت سه فعال مذهبی کورد اهل شهرستان پاوه، پس از گذشت ٥ ماه بازداشت توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران، همچنان نامشخص می‌باشد. به گزارش وبسایت حقوق بشری “هنگاو”، ...
0
etesabe-ghaza

هەنگاو: یکی دیگر از زندانیان کورد در زندان رجایی شهر کرج دست بە اعتصاب غذا زد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، فواد یوسفی از زندانیان عقیدتی محبوس در ...
0
kl

هەنگاو:  یکی از زندانیان مذهبی کورد کە پس از ٢٣ روز اعتصاب غذا بە مرخصی رفتە بود، بە زندان بازگرداندە شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز ...
0
1012201639600_bazdasht-hrkurd

هەنگاو: طی سە ماه گذشتە ٧٧ شهروند کورد از سوی نهادهای امنیتی رژیم ایران بازداشت شدەاند. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار وب‌سایت حقوق ...
0