زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی

dastgiri

هەنگاو: موج بازداشت جوانان کورد توسط نیروهای امنیتی ادامە دارد. اینبار   دو جوان دیگر در بوکان بازداشت شدند. بر پایە گزارش (هەنگاو)، روز دوشنبە ٧ فروردین ماه، ...
0
Untitled-1

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنە بە محل برگزاری مراسم نوروز یورش و ضمن بازداشت دو تن از برگزارکنندگان، تمامی وسایل اجرای این مراسم را ضبط ...
0
1012201639600_bazdasht.hrkurd

هەنگاو: در ادامە موج احضار و بازداشت جوانان کورد از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران ٤ شهروند اهل نغدە (نقدە) ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر پایە گزارش ...
0
22222

هەنگاو: نیروهای اطلاعات و سپاه پاسداران حکومت ایران روز گذشتە بە روستای (نی) یورش و یک شهروند را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. برپایە گزارش (هەنگاو)،عصر ...
0
fd66ca2b492c2a2e7ed3921e143c855f_L

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یکی از برگزار کنندگان مراسم نوروز باستانی پالنگان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش (هەنگاو) روز سەشنبە ٢٤ اسفندماه، نیروهای امنیتی ...
0
14958364_207832402975281_119785493_n

هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی کورد  محبوس در زندان ارومیە در حالی وارد بیست و ششمین سال زندانی خود می‌شود کە تاکنون از حق مرخصی برخوردار نبودە است. ...
0
dastgiri

هەنگاو: یک جوان کورد در پی خرید ” جامانە ” بازداشت شد. به گزارش رسیده به وبسایت حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبە بیست و پنجم اسفندماه، نیروهای امنیتی ...
0
JamNewsImage13575464

هەنگاو: یک شهروند ٥٠ سالە اهل پیرانشهر از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش (هەنگاو)، روز چهارشنبە هفتە گذشتە ١٨ اسفندماه،  یک شهروند اهل پیرانشهر ...
0
1212

هەنگاو: نیروهای اطلاعاتی پیرانشهر یک عکاس اهل این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند. برپایە گزارش (هەنگاو)، روز جمعە ٢٠ اسفندماه، نیروهای اطلاعاتی پیرانشهر بە ...
0
765397-192a83562eb68633dafa555d3846b9ea

هەنگاو: وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران پس از اخذ اعتراف تحت شکنجە از یک زندانی سیاسی، فیلمی در این ارتباط منتشر نمود. به گزارش وب‌سایت حقوق بشری (هەنگاو)، زندانیان ...
0