زندانیان سیاسی

زندانیان سیاسی

opop

هەنگاو: سیروان گلزاری فعال مدنی اهل روستای “اویهنگ” کە چند روز پیش از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە بود، بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنە (سنندج) منتقل ...
0
1012201639600_bazdasht-hrkurd

هەنگاو: سیروان گلزاری یکی از فعالین مدنی ساکن منطقە کلاترزان سنە(سنندج) از سوی نیروهای اتلاعاتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو” روز چهارشنبە ٢٩ دی‌ماه، نیروهای اطلاعاتی ...
0
IMG_20170121_135005

هەنگاو: یک زندانی کورد اهل کرماشان (کرمانشاه) چندین بار از سوی مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و از اعزام بە مرخصی محروم شدە است. برپایە ...
0
m,

هەنگاو: دختر هنرمند بوکانی از سوی نیروهای اطلاعات بوکان بازداشت شد. بر طبق اخبار رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” روز شنبە ٢ بهمن ماه دختر جوانی ببا هویت “نشمیل سهرابی” ...
0
10433944_851403614889807_2307495923183584716_n

هەنگاو: عفو بين‌الملل، از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط سعيد شيرزاد، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی کورد شدە است. برپایە ...
0
download

هەنگاو: یک زندانی سیاسی کورد بە طرز مشکوکی در زندان مرکزی ارومیە جانش را از دست داد. برپایە گزارش “هەنگاو” و بە نقل از وب‌سایت “دیدەبان حقوق بشر ...
0
11

هەنگاو: سە زندانی سیاسی کورد کە پیشتر جهت انتقال بە زندان زادگاهشان بە مکان نامعلومی منتقل شدە بودند، بە زندان رجایی شهر بازگرداندە شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”،روز سه ...
0
9090

هەنگاو: دادگاهی در ارومیە برای  یک فعال مدنی اهل بوکان حکم ٣ سال حبس تعزیری صادر نمود. برپایە گزارش” هەنگاو”، اسماعیل سانیار فعال مدنی اهل بوکان از سوی ...
0
15698254_10206119564468089_4237949642924928928_n

هەنگاو:  سرنوشت مهندس صابر نادری کە بیش از یک ماه از بازداشت وی می‌گذرد همچنان در هالەای از ابهام می‌باشد. برپایە گزارش “هەنگاو”، علی‌رغم پیگیری های خانوادە مهندس ...
0
11

هەنگاو: سە تن از زندانیان سیاسی کورد در زندان رجایی شهر کرج، که به حبس ابد محکوم هستند، با وسایل خود به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. برپایە گزارش “هەنگاو” ...
0