زنان زندانی

زنان زندانی

286068-09c7a2df6ac0cc631df9e74e7caa84b8

هەنگاو: افسانە بایزدی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان یزد، با نوشتن نامەای بە علی خامنەای پردە از تجاوز بە زندانیان سیاسی برداشت. افسانە بایزدی بە دلیل نوشتن ...
0
farsi

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری (هەنگاو) بە مناسبت فرارسیدن ٨ مارس (رز جهانی زنان) گزارشی را تحت عنوان (از مارس تا مارس) منتشر و آن را تقدیم بە زندانیان ...
0
m

هنگاو: نشمیل سهرابی دختر هنرمند بوکانی کە اوایل‌بهمن‌ماه بازداشت شدە بود، با قید وثیقە از زندان آزاد شد. برپای گزارش “هەنگاو” و بە نقل از ” مروڤایەتی”، نشمیل ...
0
16426713_1610772462272454_1243665373_n

هەنگاو: نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در شهر دیولان(دهگلان) اقدام بە بازداشت یک زن و شوهر کردند. برپایە گزارش “هەنگاو”، امروز دوشنبە ١١ بهمن‌ماه، نیروهای اطلاعاتی شهر دیولان بە ...
0
m,

هەنگاو: دختر هنرمند بوکانی از سوی نیروهای اطلاعات بوکان بازداشت شد. بر طبق اخبار رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” روز شنبە ٢ بهمن ماه دختر جوانی ببا هویت “نشمیل سهرابی” ...
0
14797512_1837251426487078_1556525690_n

هەنگاو: دختر دانشجوی اهل سقز از  سوی دادگاه این شهر نسبت بە اتهام واردە تبرئە شد. برپایە گزارش “هەنگاو” امروز دوشنبە ٢٧ مهرماه، جلسە دادگاه پرستو حاجیان فرزند ...
0
cvcv

هەنگاو: شهلا محمدیانی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان مرکزی تبریز دهمین روز اعتصاب غذای خود را سپری نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، شهلا محمدیانی از روز جمعە ١٧ ...
0
cvcv

هەنگاو: شهلا محمدیانی از زندانیان سیاسی کورد محبوس در زندان تبریز، در اعتراض بە بازداشت برادرش دست بە اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش “هەنگاو”، شهلا محمدیانی دانشجوی ...
0
hajar-piri

هەنگاو: هاجر پیری زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان تبریز پس از تحقق خواستەهایش بە اعتصاب غذای خود خاتمە داد. برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، ...
0
skjermbilde-2016-10-12-12-32-48-660x330

هەنگاو: در ادامە اعتصاب غذای زندانیان زن کورد در زندانهای رژیم ایران، زینب سکانوند اعتصاب غذای خود را اعلام کرد. بر طبق گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری ...
0