احكام صادره

احكام صادره

IMG_20170121_135005

هەنگاو: یک زندانی کورد اهل کرماشان (کرمانشاه) چندین بار از سوی مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و از اعزام بە مرخصی محروم شدە است. برپایە ...
0
9090

هەنگاو: دادگاهی در ارومیە برای  یک فعال مدنی اهل بوکان حکم ٣ سال حبس تعزیری صادر نمود. برپایە گزارش” هەنگاو”، اسماعیل سانیار فعال مدنی اهل بوکان از سوی ...
0
14797512_1837251426487078_1556525690_n

هەنگاو: دختر دانشجوی اهل سقز از  سوی دادگاه این شهر نسبت بە اتهام واردە تبرئە شد. برپایە گزارش “هەنگاو” امروز دوشنبە ٢٧ مهرماه، جلسە دادگاه پرستو حاجیان فرزند ...
0
download-2-765x510

هەنگاو: دادگاه انقلاب شهر سقز برای یک شهروند اهل این شهر حکم ٦ ماه حبس صادر نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، طی روزهای گذشتە ، کامل شریف‌زادە ، شهروند ...
0
rt

هەنگاو: درپی پروندە سازی جدید برای زندانی سیاسی کورد،وی بە ٢٠ ضربە شلاق و ٣ ماه حبس تعزیری محکوم شدە است. شبکە حقوق بشر کردستان در گزارشی نوشتە است کە، روز ...
0
a1

هەنگاو: طی سالی کە گذشت دادگاه‌های حکومت ایران برای فعالین سیاسی، مدنی، کارگری و مذهبی کورد نزدیک بە ٣ قرن حبس صدور و ٧ فعال سیاسی و مذهبی ...
0

هەنگاو:  دو شهروند کورد توسط دادگاه انقلاب شهر سنە بە تحمل ١٠ سال حبس محکوم شدند. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب شهر ...
0
berjan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید. با استناد بە آمار ...
0
rt

هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی کورد کە بیش از یک ماه بود دست بە اعتصاب غذا زدە بود پس از تحقق خواستەهایش بە اعتصاب خود پایان داد. برپایە ...
0
pawan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0