زندانیان

زندانیان

dastgiri

هەنگاو: موج بازداشت جوانان کورد توسط نیروهای امنیتی ادامە دارد. اینبار   دو جوان دیگر در بوکان بازداشت شدند. بر پایە گزارش (هەنگاو)، روز دوشنبە ٧ فروردین ماه، ...
0
Untitled-1

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنە بە محل برگزاری مراسم نوروز یورش و ضمن بازداشت دو تن از برگزارکنندگان، تمامی وسایل اجرای این مراسم را ضبط ...
0
286068-09c7a2df6ac0cc631df9e74e7caa84b8

هەنگاو: افسانە بایزدی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان یزد، با نوشتن نامەای بە علی خامنەای پردە از تجاوز بە زندانیان سیاسی برداشت. افسانە بایزدی بە دلیل نوشتن ...
0
1012201639600_bazdasht.hrkurd

هەنگاو: در ادامە موج احضار و بازداشت جوانان کورد از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران ٤ شهروند اهل نغدە (نقدە) ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر پایە گزارش ...
0
22222

هەنگاو: نیروهای اطلاعات و سپاه پاسداران حکومت ایران روز گذشتە بە روستای (نی) یورش و یک شهروند را پس از ضرب و شتم بازداشت کردند. برپایە گزارش (هەنگاو)،عصر ...
0
fd66ca2b492c2a2e7ed3921e143c855f_L

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یکی از برگزار کنندگان مراسم نوروز باستانی پالنگان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش (هەنگاو) روز سەشنبە ٢٤ اسفندماه، نیروهای امنیتی ...
0
photo_2017-03-18_17-52-32

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر مریوان، نزدیک بە ٢٠ فعال محیط‌زیست را بازداشت کردند کە تعدادی از آنها شورای روستاها و نهادهای محیط زیستی هستند. برپایە ...
0
14958364_207832402975281_119785493_n

هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی کورد  محبوس در زندان ارومیە در حالی وارد بیست و ششمین سال زندانی خود می‌شود کە تاکنون از حق مرخصی برخوردار نبودە است. ...
0
dastgiri

هەنگاو: یک جوان کورد در پی خرید ” جامانە ” بازداشت شد. به گزارش رسیده به وبسایت حقوق بشری هنگاو، روز چهارشنبە بیست و پنجم اسفندماه، نیروهای امنیتی ...
0
JamNewsImage13575464

هەنگاو: یک شهروند ٥٠ سالە اهل پیرانشهر از سوی نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش (هەنگاو)، روز چهارشنبە هفتە گذشتە ١٨ اسفندماه،  یک شهروند اهل پیرانشهر ...
0