خودكشی زنان

خودكشی زنان

222

هەنگاو: یک دختر مهندس کورد در استان کرماشان (کرمانشاه) یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، مهندس  جوان کورد مهدیس ...
0
mandegar-3220

هەنگاو: یک دختر کورد جوان اهل نغدە (نقدە)  بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، یک دختر ١٤ سالە اهل روستای “کوئیک ...
0
ooooo

هەنگاو: یک دختر دانشجوی اهل مهاباد بە طناب دار بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، عصر روز شنبە ٢٣ بهمن‌ماه، یک زن جوان با هویت ...
0
xokuzhi

هەنگاو: یک دختر جوان اهل زردویی پاوە با قرص برنج بە زندگی خود پایان داد. این دومین دختری است کە در این روستا از طریق خوردن قرص برنج ...
0
b 2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید.   با استناد بە ...
0
635839704506638081

هەنگاو: یک دختر جوان اهل قروە بە دلیل پخش یک فیلم از وی بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، روز جمعە ١ بهمن‌ماه، یک دختر ...
0
28290

هەنگاو: یک دختر جوان اهل یکی از روستاهای سنە (سنندج) با اسلحە بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز سەشنبە ٢٨ دی‌ماه، یک دختر جوان اهل ...
0
photo_2017-01-08_19-06-58

هەنگاو: یک زن جوان در شنو “اشنویە” اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، عصر امروز یک‌شنبە ١٩ دی‌ماه، ...
0
berjan-2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید. با استناد بە آمار ...
0
850646-0860f43ff4ec6c962f19d293d51c1218

هەنگاو: اقدام بە خودکشی یک یک پیرزن کورد مرگ وی را در پی داشت. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، روز یک‌شنبە ١٢ دی‌ماه، یک پیر زن ...
0