خودكشی زنان

خودكشی زنان

4193031_324

هەنگاو: یک دختر جوان پس از آنکە از سوی پدرش از ادامە تحصیل محروم شد، اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، شب گذشتە ٢٠ اسفندماه، (شیوا پژدم) ...
0
download-11

هەنگاو: هم‌زمان با ٨ مارس روز جهانی زنان، یک کودک ١٠ سالە  کورد در تکاب بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو”، شب گذشتە ١٨ اسفندماه، یک ...
0
1

هەنگاو: در فاصلە زمانی مارس ٢٠١٦ تا مارس ٢٠١٧، خودکشی ٦٠ زن و دختر کورد در کوردستان بە ثبت رسیدە است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە ...
0
25220171553600_ImageTh

هەنگاو: یک زن میان سال در شهر شنو (اشنویە) خود را بە آتش کشید و جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز پنج‌شنبە ٥ اسفند‌ماه، یک زن ٤٥ سالە ...
0
222

هەنگاو: یک دختر مهندس کورد در استان کرماشان (کرمانشاه) یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، مهندس  جوان کورد مهدیس ...
0
mandegar-3220

هەنگاو: یک دختر کورد جوان اهل نغدە (نقدە)  بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، یک دختر ١٤ سالە اهل روستای “کوئیک ...
0
ooooo

هەنگاو: یک دختر دانشجوی اهل مهاباد بە طناب دار بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، عصر روز شنبە ٢٣ بهمن‌ماه، یک زن جوان با هویت ...
0
xokuzhi

هەنگاو: یک دختر جوان اهل زردویی پاوە با قرص برنج بە زندگی خود پایان داد. این دومین دختری است کە در این روستا از طریق خوردن قرص برنج ...
0
b 2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید.   با استناد بە ...
0
635839704506638081

هەنگاو: یک دختر جوان اهل قروە بە دلیل پخش یک فیلم از وی بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، روز جمعە ١ بهمن‌ماه، یک دختر ...
0