زنان

زنان

222

هەنگاو: یک دختر مهندس کورد در استان کرماشان (کرمانشاه) یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، مهندس  جوان کورد مهدیس ...
0
111

هەنگاو: زن جوانی کە چند روز پیش توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود، جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، زن جوانی کە هفتە گذشتە در شهر سردشت ...
0
mandegar-3220

هەنگاو: یک دختر کورد جوان اهل نغدە (نقدە)  بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، یک دختر ١٤ سالە اهل روستای “کوئیک ...
0
m

هنگاو: نشمیل سهرابی دختر هنرمند بوکانی کە اوایل‌بهمن‌ماه بازداشت شدە بود، با قید وثیقە از زندان آزاد شد. برپای گزارش “هەنگاو” و بە نقل از ” مروڤایەتی”، نشمیل ...
0
ooooo

هەنگاو: یک دختر دانشجوی اهل مهاباد بە طناب دار بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، عصر روز شنبە ٢٣ بهمن‌ماه، یک زن جوان با هویت ...
0
xokuzhi

هەنگاو: یک دختر جوان اهل زردویی پاوە با قرص برنج بە زندگی خود پایان داد. این دومین دختری است کە در این روستا از طریق خوردن قرص برنج ...
0
b 2

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”بە منظور تمرکز روی نقض حقوق زنان در کوردستان گزارشی را زیر نام  “بَرژان” آمادە و بە صورت ماهانە انتشار می‌نماید.   با استناد بە ...
0
16426713_1610772462272454_1243665373_n

هەنگاو: نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در شهر دیولان(دهگلان) اقدام بە بازداشت یک زن و شوهر کردند. برپایە گزارش “هەنگاو”، امروز دوشنبە ١١ بهمن‌ماه، نیروهای اطلاعاتی شهر دیولان بە ...
0
m,

هەنگاو: دختر هنرمند بوکانی از سوی نیروهای اطلاعات بوکان بازداشت شد. بر طبق اخبار رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” روز شنبە ٢ بهمن ماه دختر جوانی ببا هویت “نشمیل سهرابی” ...
0
635839704506638081

هەنگاو: یک دختر جوان اهل قروە بە دلیل پخش یک فیلم از وی بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، روز جمعە ١ بهمن‌ماه، یک دختر ...
0