زنان

زنان

m,

هەنگاو: دختر هنرمند بوکانی از سوی نیروهای اطلاعات بوکان بازداشت شد. بر طبق اخبار رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” روز شنبە ٢ بهمن ماه دختر جوانی ببا هویت “نشمیل سهرابی” ...
0
635839704506638081

هەنگاو: یک دختر جوان اهل قروە بە دلیل پخش یک فیلم از وی بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، روز جمعە ١ بهمن‌ماه، یک دختر ...
0
28290

هەنگاو: یک دختر جوان اهل یکی از روستاهای سنە (سنندج) با اسلحە بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز سەشنبە ٢٨ دی‌ماه، یک دختر جوان اهل ...
0
14797512_1837251426487078_1556525690_n

هەنگاو: دختر دانشجوی اهل سقز از  سوی دادگاه این شهر نسبت بە اتهام واردە تبرئە شد. برپایە گزارش “هەنگاو” امروز دوشنبە ٢٧ مهرماه، جلسە دادگاه پرستو حاجیان فرزند ...
0
cvcv

هەنگاو: شهلا محمدیانی زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان مرکزی تبریز دهمین روز اعتصاب غذای خود را سپری نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، شهلا محمدیانی از روز جمعە ١٧ ...
0
cvcv

هەنگاو: شهلا محمدیانی از زندانیان سیاسی کورد محبوس در زندان تبریز، در اعتراض بە بازداشت برادرش دست بە اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش “هەنگاو”، شهلا محمدیانی دانشجوی ...
0
images

هەنگاو: آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کە در زندان اوین تهران دوران ٧ سالە محکومیت خود را سپری می‌نماید، نامەی خطاب بە زندانیان عقیدتی کورد در زندان رجایی ...
0
hajar-piri

هەنگاو: هاجر پیری زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان تبریز پس از تحقق خواستەهایش بە اعتصاب غذای خود خاتمە داد. برپایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، ...
0
photo_2017-01-08_19-06-58

هەنگاو: یک زن جوان در شنو “اشنویە” اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، عصر امروز یک‌شنبە ١٩ دی‌ماه، ...
0
skjermbilde-2016-10-12-12-32-48-660x330

هەنگاو: در ادامە اعتصاب غذای زندانیان زن کورد در زندانهای رژیم ایران، زینب سکانوند اعتصاب غذای خود را اعلام کرد. بر طبق گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری ...
0