اعدام مواد مخدر

اعدام مواد مخدر

139502140922282347626354_sZ8oXxw.jpg.885x520_q85_box-0,43,800,512_crop_detail_upscale

هەنگاو: دو شهروند کورد در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) اعدام شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان دیزل‌آباد کرمانشان ...
0
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: ماشین اعدام حکومت ایران اینبار جان دو جوان لور را گرفت. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی خرم‌‌آباد بە ...
0
اغ

هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو ...
0
ورد خوراسان

هەنگاو: در ادامە اعدام ‌های حکومت ایران طی چند روز گذشتە، یک شهروند کورد خراسانی اعدام شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگا امروز پنج‌شنبە  ٢٨ بهمن‌ماه، حکم اعدام یک ...
0
3_1inJ3OW.jpg.885x520_q85_box-0,56,696,464_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان مرکزی ماکو بە اجرا در آمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە هفتە گذشتە ١٣ بهمن‌ماه، حکم اعدام یک شهروند کود ...
0
ed 2

هەنگا: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” گزارش نقض حقوق بشر را در کوردستان به طور مستمر و ماهیانه منتشر خواهد کرد، بنا بە آمـارهای ثبت شده در مرکز آمار این ...
0
edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد خراسانی در زندان مرکزی اراک بە اجرا درآمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٦ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کە یکی از ...
0
13604

هنگاو: صبح امروز در زندان اورمیه دو زندانی، که یکی از آنان نقص عضو داشت، از طرف دستگاه قضایی رژیم ایران به چوبه دار آویخته شدند. این دو ...
0
plpl

هەنگاو:  حکم اعدام دو شهروند اهل شهرهای جوانرود و سقز در زندان دیزل‌آباد کرماشان بە اجرا در آمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٢٥ دی‌ماه، حکم اعدام دو ...
0
photo_2017-01-15_06-28-46

هەنگاو: در ادامە موج اعدام زندانیان در زندان‌های ایران، حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان همدان بە اجرا در آمد. بر پایە گزارش “هەنگاو” ، روز پنج‌شنبە ...
0