اعدام مواد مخدر

اعدام مواد مخدر

13604

هنگاو: صبح امروز در زندان اورمیه دو زندانی، که یکی از آنان نقص عضو داشت، از طرف دستگاه قضایی رژیم ایران به چوبه دار آویخته شدند. این دو ...
0
plpl

هەنگاو:  حکم اعدام دو شهروند اهل شهرهای جوانرود و سقز در زندان دیزل‌آباد کرماشان بە اجرا در آمد. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٢٥ دی‌ماه، حکم اعدام دو ...
0
photo_2017-01-15_06-28-46

هەنگاو: در ادامە موج اعدام زندانیان در زندان‌های ایران، حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان همدان بە اجرا در آمد. بر پایە گزارش “هەنگاو” ، روز پنج‌شنبە ...
0
lklklk

هەنگاو: یکی زندانی کورد اهل کرماشان بە اتهام “جرایم مرتبط با مواد مخدر” در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، حکم اعدام یک زندانی اهل ...
0
edam49-jpg-885x520_q85_box-013550337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە میلادی حدعقل ١٠٩ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند و بەطور متوسط هر ماه ١٠ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند. ...
0
mohamad-zabardast

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد اهل بوکان در زندان رشت بە اجرا در آمد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه روز چهارشنبە ١٥ دی‌ماه، حکم اعدام ...
0
22

هەنگا: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” گزارش نقض حقوق بشر را در کوردستان به طور مستمر و ماهیانه منتشر خواهد کرد، بنا بە آمـارهای ثبت شده در مرکز آمار این ...
0
bandarabbas_prison_p4eq1qt-jpg-885x520_q85_box-017500310_crop_detail_upscale

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل دیواندرە در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری”هەنگاو”، روز سەشنبە ٧ دی‌ماه، حکم اعدام یک زندانی کورد با هویت “خالد جوهری ...
0
edam49-jpg-885x520_q85_box-013550337_crop_detail_upscale

هەنگاو: طی سە ماه گذشتە حکم اعدام ٤١ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران بە اجرا در آمد. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ...
0
said-faramarzi-saqz

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل سقز در کرج اعدام شد و با احتساب این مورد طی دو هفتە گذشتە ٧ شهروند کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری ...
0