اعدام سیاسی

اعدام سیاسی

edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە ١٣٨ شهروند کورد در زندان‌‌های ایران اعدام شدەاند کە وب‌سایت (هەنگاو) برای آشکار سازی موارد نقض حقوق بشر در این زمینە، هویت و مشخصات ...
0
اغ

هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو ...
0
او

هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە ...
0
1

هەنگاو : هدایت عبداللە‌پوور زندانی سیاسی کورد محکوم بە اعدام، بە مدت ٨ روز است کە دست بە اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش”هەنگاو”، هددایت عبداللە‌پور فرزند ابوبکر ...
0
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
0
17302_Fotor-765x510

هەنگاو:  وب‌سایت “هەنگاو” هویت افراد پشت پردە صدور احکام سنگین برای بازداشتی‌های “قرەسەقەل” شنو (اشنویە) را افشا می‌کند. برپایە گزارش “هەنگاو” ، ٧ شهروند کورد اهل شنو کە چندی ...
0
1

هەنگاو: هدایت عبداللە‌پور زندانی سیاسی کورد کە چندی پیش بە اعدام محکوم شدە  ود،  دست بە اعتصاب غذا زدە است. برپایە گزارش”هەنگاو” ، هدایت عبداللە‌پور فرزند ابوبکر و ...
0
edam49-jpg-885x520_q85_box-013550337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە میلادی حدعقل ١٠٩ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند و بەطور متوسط هر ماه ١٠ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند. ...
0
mostafa-salimi

هەنگاو: مصطفی سلیمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به تازگی در چهاردهمین سال حبس خود از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج تبعید شده، این امر مشکلات عدیده‌ای را ...
0