اعدام زنان

اعدام زنان

3_1inj3ow-jpg-885x520_q85_box-056696464_crop_detail_upscale

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل شهرستان میاندوآب استان ارومیە در زندان مرکزی ارومیە اعدام شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز چهارشنبە ٢٢ دی‌ماه، حکم اعدام ...
0
kjl

هەنگاو: یک زن کورد محکوم بە اعدام در زندان ارومیە جانش را از دست داد. بر پایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز جمعە ٣٠ ...
0