اعدام زنان

اعدام زنان

edam49.jpg.885x520_q85_box-0,13,550,337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە ١٣٨ شهروند کورد در زندان‌‌های ایران اعدام شدەاند کە وب‌سایت (هەنگاو) برای آشکار سازی موارد نقض حقوق بشر در این زمینە، هویت و مشخصات ...
0
3_1inj3ow-jpg-885x520_q85_box-056696464_crop_detail_upscale

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل شهرستان میاندوآب استان ارومیە در زندان مرکزی ارومیە اعدام شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز چهارشنبە ٢٢ دی‌ماه، حکم اعدام ...
0
kjl

هەنگاو: یک زن کورد محکوم بە اعدام در زندان ارومیە جانش را از دست داد. بر پایە گزارش رسیدە بە وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز جمعە ٣٠ ...
0