اعدام اجتماعی

اعدام اجتماعی

ed 2

هەنگا: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” گزارش نقض حقوق بشر را در کوردستان به طور مستمر و ماهیانه منتشر خواهد کرد، بنا بە آمـارهای ثبت شده در مرکز آمار این ...
0
3_1inj3ow-jpg-885x520_q85_box-056696464_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند کورد و یک شهروند آذری در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد. برپایە گزارش “هەنگاو” سحرگاه امروز دوشنبە ٤ بهمنماه، یک شهروند ...
0
edam-e1438776353335

هەنگاو: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از  مسئولین ایرانی خواست تا اعدام نوجوان کورد سجاد سنجری را متوقف نمایند. برپایە گزارش “هەنگاو”، “روپرت کلویل” سخنگوی کمیساریای عالی ...
0
3_1inj3ow-jpg-885x520_q85_box-056696464_crop_detail_upscale

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل شهرستان میاندوآب استان ارومیە در زندان مرکزی ارومیە اعدام شد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز چهارشنبە ٢٢ دی‌ماه، حکم اعدام ...
0
edam49-jpg-885x520_q85_box-013550337_crop_detail_upscale

هەنگاو: در سال گذشتە میلادی حدعقل ١٠٩ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند و بەطور متوسط هر ماه ١٠ شهروند کورد در زندان‌های رژیم ایران اعدام شدەاند. ...
0
123

هەنگاو: دو شهروند کورد ساکن سرپل ذهاب در ملا عام بە دار آویختە شدند. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز یک‌شنبە ١٩ دی‌ماه، حکم اعدام دو ...
0
22

هەنگا: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” گزارش نقض حقوق بشر را در کوردستان به طور مستمر و ماهیانه منتشر خواهد کرد، بنا بە آمـارهای ثبت شده در مرکز آمار این ...
0
edam49-jpg-885x520_q85_box-013550337_crop_detail_upscale

هەنگاو: اعدام شهروندان کورد در زندان‌های رژیم ایران در سال ٢٠١٧ نیز ادامە دارد. برپایە گزارش‌ وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، سحرگاه امروز دوشنبە ١٤ دی‌ماه، حکم اعدام یک ...
0
%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-300x200

هەنگاو: طی ٣ سال گذشته، ١٧ زندانی محکوم بە اعدام در زندان سنە (سنندج) با تقاضای بخشش از اعدام نجات یافتند. بر اساس گزارشات خبرگزاری‌های حقوق بشری، در مدت چند سال ...
0
29564

هنگاو: با بخشش و رضایت اولیای دم، یک زندانی متهم به قتل در شهر سنە (سنندج) پای چوبه‌ی دار، از طناب اعدام رهایی یافت. برپایەی گزارش وب‌سایت حقوق ...
0