2017-10-11 13.47.36

هەنگاو: انفجار مین در شهرهای قصرشیرین و دهلران دو قربانی گرفت و با احتساب این دومورد طی هفتە گذشتە ٦ شهروند در کوردستان بە دلیل انفجار مین قربانی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، صبح روز دوشنبە ٢٤ مهرماه، بر اثر انفجار مین در قصر شیرین رانندە یک دستگا بولدزر با هویت ”بیژن قربانی“ از ناحیە، پا، سر و صورت دچار جراحت شدە و بە مراکز درمانی منتقل شد.

از سوی دیگر، در شهر دهلران ایلام نیز انفجار مین منجر بە موج گرفتگی یک دستگاه بیل مکانیکی شدە است.

تاکنون هویت این رانندە برای رسانەهای خبری احراز نشدە است.

با استند بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی هفتە گذشتە بر اثر انفجار مین در شهرهای ثلاث باباجانی، سقز، سردشت، قصرشیرین و دهلران یک شهروند جانش را از دست دادە و ٥ شهروند دیگر نیز زخمی شدەاند.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر