ننن

هەنگاو: یک کارگر اهل جوانرود بە دلیل سقوط از ارتفاع و نبود امکانات ایمنی جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە (٢٣ مهرماه / ١٥ اکتبر)، یک کارگر ایزوبام کار واحد مسکن مهر در جوانرو براثر سقوط از ارتفاع جان باخت.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر جوانرود هویت کارگر جانباختە را ”عباس نقدی“ فرزند احمد اهل روستای ”سیاران نهراب“ و ساکن جوانرود اعلام کردە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی ٢٠ روز گذشتە ٦ کارگر کورد در شهرهای ثلاث باباجانی، سقز، بیجار و جوانرود بە دلیل حوادث کار جانشان را از دست دادەاند.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر