peine-de-mort-koweit

هەنگاو: طی ٦ ماه نخست امسال بە شیـوەای متوسط هر ماه حکم اعدام ١٠ شهروند کورد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی شش ماه نخست سال ١٣٩٦ خرشیدی، حداقل حکم اعدام ٥٦ شهروند کورد در زندانەهای ایران بە اجرا در آمدە است.

بر طبق این گزارش، ١ مورد از این اعدام ها بە اتهام سیاسی، ١ مورد بە اتهام عقیدی، ٣٥ مورد بە اتهام مرتبط با جرایم مواد مخدر، ١٨ مورد بە اتهام قتل و ١ مورد نیز بە اتهام سرقت مسلحانە دستگیر و از سوی دستگاه قضایی ایران بە اعدام محکوم شدەاند.

٢٧ شهروند از استان ارومیە، ١٣ شهروند از استال لرستان، ٧ شهروند از استان کرماشان، ٤ شهروند از کوردهای خراسان رضوی و شمالی، ٣ شهروند از استان ایلام و ٢ شهروند نیز از استان سنە طی شش ماه گذشتە اعدام شدەاند.

٢ زن کە یکی اهل قوچان و دیگری نیز اهل ارومیە می باشد در میان اعدام شدگان می باشند.

همچنین حکم اعدام چهار شهروند کورد در ملاء عام و در شهرهای ایلام ٢ مورد ، سلماس و اسلام آباد کرماشان هر کدام یک مورد بە اجرا در آمدە است.

نام و مشخصات کامل این ٥٦ شهروند اعدام شدە در مرکز آمار (هەنگاو) ثبت شدە است.

استفادە از این آمار با ذکر نام منبع (هەنگاو) مجاز می باشد.

You may also like

لینک سایت جدید “هەنگاو”

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر