اعدام مواد مخدر

اعدام مواد مخدر

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
٣

هەنگاو: سایت ”هەنگاو“  بە مناسبت ١٠ کتبر روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام، گزارشی آماری از اعدام شهروندان کورد طی سل گذشتە منتشر می کند. با استناد بە ...
۰
850646-0860f43ff4ec6c962f19d293d51c1218

هەنگاو: حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، سحرگاه روز سەشنبە ٤ مهر ماه، حکم ...
۰
peine-de-mort-koweit

هەنگاو: طی ٦ ماه نخست امسال بە شیـوەای متوسط هر ماه حکم اعدام ١٠ شهروند کورد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است. با استناد بە ...
۰
16473942_703555309804580_8013160265417401624_n.jpg.885x520_q85_box-0,3,527,313_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان‌های شیروان  و زنجان بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، هفتە گذشتە دوز ندانی کورد ...
۰

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند دیگر اهل استان لرستان در زندان مرکزی خرم آباد بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ١٤ مردادماه، ...
۰
962.jpg.885x520_q85_box-0,28,640,404_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام دو شهروند کرد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“، ساعت ١ بامداد امروز شنبە ١٤ مردادماه، حکم اعدام ...
۰
IMG08474598

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی ١٠٠ شهروند در زندان‌های ایران اعدام شدەاند کە ٢٥ نفر از آنها از شهروندان کرد بودەاند. با استناد بە آما بە ثبت رسیدە ...
۰
15390886_676712819155496_2613361998588701491_n_ESpB7ln.jpg.885x520_q85_box-0,0,884,520_crop_detail_upscale

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل کوهدشت در زندان مرکزی زنجان بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، روز سەشنبە ٣ مردادماه، یک زندانی کُرد با ...
۰
Edam3_F

هەنگاو: حکم اعدام ٤ شهروند کُرد  در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، سحرگاه امروز چهارشنبە ٤ مرداد ماه، حکم اعدام ٤ ...
۰