مین

مین

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
2017-10-11 13.47.36

هەنگاو: انفجار مین در شهرهای قصرشیرین و دهلران دو قربانی گرفت و با احتساب این دومورد طی هفتە گذشتە ٦ شهروند در کوردستان بە دلیل انفجار مین قربانی ...
۰
نجمەدین قادری بانە copy

هەنگاو: انفجار مین در مناطق مرزی شهر بانە منجر بە قطع پای یک جوان کورد شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز جمعە ٢٠ مهرماه ...
۰
23033

هەنگاو: انفجار مین در مناطق مرزی ثلاث باباجانی منجر بە کشتە و زخمی شدن دو مین روب شد. برپایە گزاش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، عصر روز ...
۰
mn-660x330

هەنگاو: بر اثر انفجار مین در یکی از روستاهای اطراف سقز یک مین روب بە شدت زخمی شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، امروز شنبە  ...
۰
ککک

هەنگاو: در ادامەی تراژدی زندگی مشقتبار کولبران کورد، اینبار کولبر اهل سردشت بر اثر انفجار مین بە شدت مجروح گشت. بنا بە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ...
۰
photo_2017-04-28_17-56-08

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل سومار در استان کرماشان بە دلیل انفجار مین یکی از پاهایش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ...
۰
4

هەنگاو: انفجار مین بە جای ماندە از جنگ ایران و عراق منجر بە زخمی شدن یک شهروند کورد شد. برپایە گزارس رسیدە بە  سازمان حقوق بشری”هەنگاو”، عصر روز ...
۰
min1

هەنگاو: بر اثر انفجار مین در اطراف یکی از پادگان‌های متروکە سقز دو مین‌روب زخمی شدند. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، امروز دوشنبە ٢ مردادماه، انفجار مین در ...
۰
657-zariwarkhabar.com

هەنگاو: انفجار مین در مناطق مرزی شهرستان سردشت منجر بە زخمی شدن یک شهروند کُرد شد. بەگزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ١٤ تیرماه، انفجار یک قبضە مین بە جای ...
۰