حقوق كارگر

حقوق كارگر

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰

هەنگاو: شرکت گاز کرماشان (کرمانشاه)، چند تن از مهندسین و متخصصین کورد زبان خود را از کار برکنار کرد. طبق گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، در چند روز ...
۰
زرشوران

هەنگاو: تعطیلی معدن طلای (زرشوران) تکاب در استان ارومیە منجر بە بیکارشدن ١٢٠ کارگر کورد شد. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“، طی روزهای گذشتە معدن طلای ”زرەشوران“ تکاب ...
۰
13850

هەنگاو: عدم پرداخت حقوق کارمندان شهرداری سردشت آنها را با مشکلات فراوانی روبرو کردە است. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، بیش از ٢٠٠ کارگر شهرداری سردشت در بخش‌های ...
۰
12868

هەنگاو: مثل دیگر ادارات حکومتی در کُردستان، کارمندان ادارە آتش‌نشانی ارومیە سە ماه است کە هیچ گونە حقوقی دریافت نکرداند. برپایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو”، کارمندان ادارە آتش‌نشانی ...
۰
20048988_333672900398098_1983767847_o copy

هەنگاو: یکی از کارمندان شهرداری مهاباد بە دلیل مشکلات اقتصادی و بە نشانە اعتراض در ساختمان اداری شهرداری این شهر خود را حلق‌آویز کرد. برپایە گزارش رسیدە بە ...
۰
index24

هەنگاو: کارمندان شهرداری مریوان چندین ماه است کە حقوق خود را دریافت نکردەاند. بەگزارش “هەنگاو”، کارگران و کارمندان شهرداری مریوان مدت ٤ ماه است کە حقوق خود را ...
۰
photo_2017-06-16_16-14-12

هەنگاو: نیروهای انتظامی ایران بە مردم معترض روستای آق‌درە تکاب یورش و اقدام بە ضرب و شتم آنان کردند. بەگزارش (هەنگاو)، عصر روز پنج‌شنبە، ٢٥ خردادماه، نیروهای انتظامی حکومت ...
۰
IMG_7215-oezsamiwre

هەنگاو: کارگران خدماتی و فضای سبز شهری شهرداری روانسر بیش از سە ماه است کە حقوق ماهیانە خود را دریافت نکردەاند. بە گزارش “هەنگاو”، بیش از سە ماه ...
۰
70

هەنگاو: تعدادی از کارگران ادارە شهرداری کنگاور بە نشانە اعتراض بە عدم پرداخت حقوق معوقە خود دست بە اعتصاب زدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، امروز شنبە ٢٥ دی‌ماه، تعدادی از ...
۰