كشته شدن شهروندان مدنی

كشته شدن شهروندان مدنی

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
20170801-tira8106b-image

هەنگاو: شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە یک اتومبیل سواری منجر بە زخمی شدن یک شهروند و فرزند دە سالەاش شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ...
۰
کریکار

هەنگاو: نیروهای ادارە شهرداری شهر سنە (سنندج) خانە تازە ساخت یک شهروند کورد را بە آتش کشیدند کە در نتیجە آن یک کارگر جوان در شعلەهای آتش سوخت. ...
۰
9101

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی پیرانشهر یک شهروند مدنی و یک کاسبکار کورد را بە گلولە بستند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز ...
۰
koshtannnn

هەنگاو: یک جوان اهل شمال کُردستان (کُردستان ترکیە) با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران جان سپرد. بر پایە گزارش رسیدە بە “هەنگاو” و بە نقل از (باس‌نیوز)، امروز ...
۰
1111

هەنگاو: تعقیب و  گریز نیروهای پلیس در خیابان‌های شهر اسفراین منجر بە کشتە شدن یک نوجوان ١٢ سالە کُرد و زخمی شدن دو تن دیگر شد. بە گزارش ...
۰
images-1-3-499x275

هەنگاو: یکی شهروند کُرد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در استان کرمانشاه بە شدت زخمی شد. برپایە گزارش (هەنگاو)، روز دوشنبە ١٥ خردادماه، نیروهای مسلح ایران در ...
۰
9101

هەنگاو: شلیک نیروهای انتظامی در مرز ماکو دو شهروند را راهی بیمارستان کرد. برپایە گزارش (هەنگاو)، شب جمعە ٢٧ اسفندماه، نیروهای انتظامی ماکو در روستای “گلالی” بە سوی ...
۰
55

هەنگاو: یک شهروند کورد پس از آنکە مورد هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفت، بینایی خود را از دست داد. به گزارش وب‌سایت حقوق بشری ...
۰
00001

هەنگاو: شلیک خودسرانە نیروهای انتظامی حکومت ایران در شهر بانە یک جوان کورد اهل این شهرستان را بە کام مرگ کشاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، ساعت ٩ شب سەشنبە ...
۰