كولبران و كاسبكاران

كولبران و كاسبكاران

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
پشتیوان موعین

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرز سردشت، یک کولبر کورد را بە قتل رساندند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ساعت ١٩ شب شنبە (٢٩ مهرماه ...
۰
2017-07-29 08.45.03

هەنگاو: طی سە هفتە آغازین فصل پاییز حداقل ٦ کولبر کورد کشتە و زخمی شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز جمعە (٢١ مهرماه/ ١٣ ...
۰
koshtannnn

هەنگاو: یک کاسبکار کورد در شهر پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، غروب روز پنج شنبە ...
۰
photo_2017-05-10_22-58-25

هەنگاو: شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در مرز پیرانشهر منجر بە زخمی شدن یک کولبر دیگر شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، صبح روز سەشنبە ...
۰
٢٧

هەنگاو: بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در سردشت یک کولبر بە شدت زخمی شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، عصر روز شنبە ٨ ...
۰
88

هەنگاو: نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در مناطق مرزی سردشت کولبران و کاسبکاران کورد را هدف قرار دادە و ٧ راس اسب را کشتند. برپایە گزارش رسیدە بە ...
۰
16

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرز سردشت بە سوی یک کولبر کورد شلیک و وی را زخمی کردند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز جمعە ...
۰
photo_2017-05-10_22-58-25

هەنگاو: یک کولبر کورد در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز پنج شنبە ٣٠ شهریور ...
۰
D82DF1B6-A551-4523-B676-659DCCDD3880_w610_r1_s

هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران یک کاسبکار اهل سردشت را بە قتل رساندند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، امروز دوشنبە ٢٧ شهریور ماه، نیروهای سپاه پاسداران ...
۰