قتل زنان

قتل زنان

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
ب1

هەنگاو: یک مرد اهل یکی از شهرستان های استان کرماشان (کرمانشاه) بە دلیل فقر و تنگدستی پس از کشتن سە عضو خانوادەاش بە زندگی خود پایان داد. برپایە ...
۰
revenge

هەنگاو: طی ١٢ ماه گذشتە ٢١ زن کورد در کوردستان بە دست افراد نزدیک خود کشتە شدەاند. بیشتر این قتل‌ها تحت عنوان “قتل ناموسی” صورت گرفتە است. برپایە ...
۰
4-8

هەنگاو: جسد یک زن در اطراف بوکان پیدا شد  کە آثار خفگی بر بدن وی مشهود می‌باشد. بە گزارش “هەنگاو”، عصر امروز شنبە ٧ مردادماه، جسد یک زن ...
۰
pic-102803-1480745845

هەنگاو: قرعە کشتە شدن دختران دانشجوی کُرد در خوابگاه‌ دانشگاه‌های ایران اینبار بە نام یک دانشجوی ایلامی افتاد. طی ٥ سال گذشتە ٥ دختر دانشجوی کُرد در دانشگاه‌های ...
۰
28290

هەنگاو: یک مرد اهل ایلام با اسلحە شکاری خواهر  همسر سابق خود را بە قتل رساند . بەگزارش “هەنگاو” و بە نقل از رسانەهای محلی ایلام، ظهر روز ...
۰
t

هەنگاو:  در یکی از روستاهای اطراف مهاباد یک زن میان سال بە دست برادرش بە قتل رسید. برپایە گزارش (هەنگاو)، روز دوشنبە ٨ خردادماه، یک زن ٤٦ سالە ...
۰
kitchen-knife-blood

هەنگاو: یک جوان اهل کرماشان (کرمانشاه) مادر خود را با ضربات چاقو بە قتل رساند. برپایە گزارش (هەنگاو)، دوشنبە شب ١٨ اردیبهشت‌ماه، یک زن ٥٥ سالە در شهر ...
۰
images

هەنگاو: روز گذشتە در استان کرماشان (کرمانشاه) دو زن با شلیک  نزدیکان خود بە قتل رسیدە و یک زن نیز بە شدت زخمی شد. برپایە گزارش (هەنگاو)، روز ...
۰
111

هەنگاو: زن جوانی کە چند روز پیش توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود، جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، زن جوانی کە هفتە گذشتە در شهر سردشت ...
۰