زندانیان مدنی

زندانیان مدنی

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
Screen Shot 2017-10-09 at 11.42.21 PM

هەنگاو: یکی از روزنامەنگاران سرشناس کورد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، صبح روز یک شنبە ١٦ مهرماه، نیروهای امنیتی حکومت ...
۰
سنە

هەنگاو: طی هفتە گذشتە نیروهای امنیتی ایران صدها شهروند کورد را بازداشت کردەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی هفتە گذشتە حداقل ٧٠٠ شهروند کورد از ...
۰
Moxttar-Asadi_Fotor

هەنگاو: یکی از اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان بعد از مراجعه به دادسرای شهید مقدس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بە گزارش “هەنگاو” و بە نقل ...
۰
Screen Shot 2017-09-17 at 10.46.48 AM

هەنگاو: چهار فعال مدنی اهل کرماشان (کرمانشاه) پس از نزدیک بە ١٠ روز با تودیع وثیقە از زندان آزاد شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ...
۰
کحرماسهان-1

هەنگاو: پنج شهروند بازداشت شدە اهل کرماشان (کرمانشاه) پس از دادگاهی شدن بە زندان دیزل آباد این شهر منتقل شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ...
۰
53aa851b6

هەنگاو: در ادامە موج بازداشت فعالین کورد در کرماشان (کرمانشاه) نیروهای امنیتی یک شهروند دیگر را بازداشت کردند. منزل ٥ فعال دیگر از سوی نیروهای امنیتی تفتیش و ...
۰
کحرماسهان-1

هەنگاو: نیروهای امنیتی ایران ٥ فعال مدنی اهل کرماشان (کرمانشاه) را بە اتهام ترغیب مردم بە برگزاری تجمع اعتراضی بازداشت کردند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ...
۰
دد-500x330

هەنگاو: پس از درگیری های میان مردم معترض سنە (سنندج) و نیروهای امنیتی ایران بیش از ١٠ شهروند بازداشت شدەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ...
۰
١

هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنە (سنندج) بیش از ١٠ شهروند معترض را بازداشت کردند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، چندین هزار از ...
۰