فعالین کارگری

فعالین کارگری

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
سنە

هەنگاو: طی هفتە گذشتە نیروهای امنیتی ایران صدها شهروند کورد را بازداشت کردەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، طی هفتە گذشتە حداقل ٧٠٠ شهروند کورد از ...
۰
2017-10-01 10.19.36

هەنگاو: نیروهای امنیتی ایران یک فعال کارگری کورد را در شهر سنە (سنندج) بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ...
۰
e734ae95-4acd-4039-857d-a7b20d25d287

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری کورد از سوی ادارە اطلاعات مهاباد احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. برپایە گزارش (هەنگاو) ، امروز سەشنبە ٩ خردادماه، “واحد سیدە” فعال ...
۰
download

هەنگاو: یک فعال کارگری کورد اهل نغدە (نقدە) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٢٧ بهمن‌ماه، اسعد مولودزادە فعال کارگری اهل ...
۰
yt

هەنگاو: وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” در نظر دارد جهت تمرکز کردن روی احکام صادرە توسط  دادگاهای کوردستان،، گزارشی را تحت عنوان (پاوَن) آمادە و بە صورت ماهانە منتشر ...
۰
10433944_851403614889807_2307495923183584716_n

هەنگاو: عفو بين‌الملل، از سازمان‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، خواستار آزادی فوری و بی‌قيد و شرط سعيد شيرزاد، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی کورد شدە است. برپایە ...
۰
%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af

هەنگاو: سعید شیرزاد، زندانی سیاسی کورد اهل کرماشان، در ٣٧مین روز اعتصاب غذایش، با افت بیش از حد فشار خون روبرو و  به بیمارستان انتقال یافت. برپایە گزارش “هەنگاو”، ...
۰
%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af

هەنگاو: اعتصاب غذای سعید شیرزاد، زندانی سیاسی کورد اهل کرمانشاه، از ٣٣ روز نیز گذشت. به گزارش رسیدە به وبسایت حقوق بشری “هەنگاو”، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی کورد اهل ...
۰
%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-765x510

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج دست بە اعتصاب غذا زد. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، بهنام ابراهیم زادە فعال کارگری ...
۰