خبرها

خبرها

Screen Shot 2017-10-23 at 1.46.06 PM

برای پیگیری اخبار مرتبط بە نقض حقوق بشر در کوردستان از طریق “هەنگاو” بە سایت جدید این سازمان حقوق بشری مراجعە کنید.   لینک سایت جدید http://hengaw.net/fa/ ...
۰
ثق

هەنگاو:  دادگاهی در ایلام یک شاعر اهل این شهر را بە اتهام جرم سیاسی بە ٥ سال حبس محکوم کرد. بر طبق گزارشارت منتشر شدە و بە نقل ...
۰
Screen Shot 2017-10-11 at 12.40.00 PM

هەنگاو: سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیەای خواهان آزادی بدون قید و شرط محمد نظری زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج شد. عفو بین ...
۰
٢٢1

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن از جملە یک دکتر در شهر سنە (سنندج) دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادند. برپایە گزارش رسیدە بە ...
۰
پشتیوان موعین

هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرز سردشت، یک کولبر کورد را بە قتل رساندند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ساعت ١٩ شب شنبە (٢٩ مهرماه ...
۰
Screen Shot 2017-10-11 at 12.40.00 PM

هەنگاو: محمد نظری، زندانی سیاسی اعتصابی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در هشتاد و یکمین مین روز اعتصاب غذایش با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی ...
۰
57484528

هەنگاو: یک دانشجوی اهل کرماشان (کرمانشاه) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ و بە نقل از ”ماف نیوز“، روز ...
۰
کامران موسی زادە

هەنگاو: دو شهروند کورد اهل شنو (اشنویە) از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە زندان محکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە ٢٣ ...
۰
2017-10-11 13.47.36

هەنگاو: انفجار مین در شهرهای قصرشیرین و دهلران دو قربانی گرفت و با احتساب این دومورد طی هفتە گذشتە ٦ شهروند در کوردستان بە دلیل انفجار مین قربانی ...
۰
ننن

هەنگاو: یک کارگر اهل جوانرود بە دلیل سقوط از ارتفاع و نبود امکانات ایمنی جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز ...
۰