Archives by: Hengaw.info

Hengaw.info

0 comments

Hengaw.info Posts

ثق
احكام صادره خبرها زندانیان زندانیان سیاسی
هەنگاو:  دادگاهی در ایلام یک شاعر اهل این شهر را بە اتهام جرم سیاسی بە ٥ سال حبس محکوم کرد. بر طبق گزارشارت منتشر شدە و بە نقل ...
۰

Screen Shot 2017-10-11 at 12.40.00 PM
خبرها زندانیان زندانیان سیاسی
هەنگاو: سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیەای خواهان آزادی بدون قید و شرط محمد نظری زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان رجایی شهر کرج شد. عفو بین ...
۰

٢٢1
خبرها خودكشی زنان زنان
هەنگاو: طی روزهای گذشتە دو زن از جملە یک دکتر در شهر سنە (سنندج) دست بە خودکشی زدە و بە زندگی خود پایان دادند. برپایە گزارش رسیدە بە ...
۰

پشتیوان موعین
خبرها كولبران و كاسبكاران
هەنگاو: نیروهای مسلح ایران در مرز سردشت، یک کولبر کورد را بە قتل رساندند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ساعت ١٩ شب شنبە (٢٩ مهرماه ...
۰

Screen Shot 2017-10-11 at 12.40.00 PM
خبرها زندانیان زندانیان سیاسی
هەنگاو: محمد نظری، زندانی سیاسی اعتصابی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در هشتاد و یکمین مین روز اعتصاب غذایش با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی ...
۰

57484528
خبرها زندانیان زندانیان سیاسی
هەنگاو: یک دانشجوی اهل کرماشان (کرمانشاه) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“ و بە نقل از ”ماف نیوز“، روز ...
۰

کامران موسی زادە
احكام صادره خبرها زندانیان زندانیان سیاسی
هەنگاو: دو شهروند کورد اهل شنو (اشنویە) از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە زندان محکوم شدند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یک شنبە ٢٣ ...
۰

2017-10-11 13.47.36
آمار خبرها مین
هەنگاو: انفجار مین در شهرهای قصرشیرین و دهلران دو قربانی گرفت و با احتساب این دومورد طی هفتە گذشتە ٦ شهروند در کوردستان بە دلیل انفجار مین قربانی ...
۰

ننن
آمار حوادث کارگری خبرها كارگری
هەنگاو: یک کارگر اهل جوانرود بە دلیل سقوط از ارتفاع و نبود امکانات ایمنی جانش را از دست داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز ...
۰