139407131725347006243774

هەنگاو: از ابتدای سال جاری در شهر قصرشیرین استان کرماشان ١١ شهروند بە دلیل انفجار مین کشتە و یا زخمی شدەاند.

برپایە گزارش “هەنگاو” و بە نقل از “ایسنا”، فرامرز اکبری فرماندار قصر شیرین اعلام کردە است کە از ابتدای سال جاری انفجار ٢٦ مین در این شهرستان بە ثبت رسیدە است.

بە گفتە این مسئول حکومتی، در این انفجار‌ها ١٠ تن زخمی و ١ تن نیز جانش را از دست دادە است.

بیشترین انفجارها در شهرهای سومار و نفت شهر روی دادە است.

هرچند مسئولین استانی کرماشان قبلا جشن پاکسازی اراضی این استان را برپا نمودە بودند، اما از آن زمان بە بعد تاکنون دهها جوان کورد در این استان با انفجار مین کشتە و یا زخمی شدەاند.

اکبری همچنین اعلام کرد کە هم‌اکنون ٩٠ مین روب در قالب ٩ گروه ١٠ نفرە در حال بازنگری زمین‌های هستند کە پیشتر پاکسازی شدەاند.

 

You may also like

بازداشت دو شهروند کورد در بوکان

هەنگاو: موج بازداشت جوانان کورد توسط نیروهای امنیتی