photo_2016-12-25_18-07-12

هەنگاو: شلیک مستقیم نیروهای انتظامی رژیم در مرز پیرانشهر زخمی شدن ٥ کولبر کورد  از جملە یک جوان ١٦ سالە را در پی داشت.

برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، عصر روز سەشنبە ٢١ دی‌ماه،  گلولە پراکنی نیروهای انتظامی رژیم در مرز حاجی عمران (تمرچین) زخمی شدن ٥ کولبر کورد را در پی داشت.

خبرنگار “هەنگاو ” در شهر پیرانشهر هویت این ٥ کولبر زخمی را ” اسماعیل افشار” فرزند ابراهیم، “حاصل” فرزند طاها، “جعفر” فرزند رحمان، “مامە آتشبرگ” فرزند حمزە، “بهنام محمدرش” فرزند شورش اعلام کردە است.

اسماعیل افشار تنها ١٦ سال سن دارد.

بە گفتە یک منبع موثق، این ٥ کولبر کورد در داخل خاک اقلیم کوردستان و بدون هرگونە هشدار قبلی از سوی نیروهای انتظامی رژیم مورد شلیک مستقیم قرار گرفتەاند.

این ٥ کولبر هم‌اکنون در یکی از مراکز درمانی شهر پیرانشر تحت مداوای پزشکی می‌باشد.

 

You may also like

بازداشت دو شهروند کورد در بوکان

هەنگاو: موج بازداشت جوانان کورد توسط نیروهای امنیتی