1012201639600_bazdasht-hrkurd

هەنگاو: ٤ جوان اهل سقز توسط نیروهای اطلاعاتی این شهر بازداشت شدند.

برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو”، روز دوشنبە ٢٠ دی‌ماه، نیروهای اطلاعاتی رژیم در شهر سقز بە منزل یک شهروند کورد یورش و اقدام بە بازداشت  ٤ جوان کردەاند.

وب‌سایت “مروڤایەتی” هویت این چهار جوان بازداشت شدە را “ایرج شاهی” فرزند مراد،”سامرند علایی” فرزند توفیق، “سمکو حسن‌زادە” فرزند جلیل و ” آرمان کریم‌پور” فرزند ابوبکر اعلام کردە است.

نیروهای اطلاعاتی رژیم حین بازداشت این ٤ جوان کورد اقدام بە ضرب و شتم آنها نمودەاند.

خبرنگار “هەنگاو” در شهر سقز این خبر را پیگری و اعلام نمودە است کە این چهار شهروند کورد بە اتهام ” همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون رژیم ایران” بازداشت شدەاند.

 

You may also like

بازداشت دو شهروند کورد در بوکان

هەنگاو: موج بازداشت جوانان کورد توسط نیروهای امنیتی