• خودکشی یک دختر مهندس پس از آزادی از زندان اطلاعات

  هەنگاو: یک دختر مهندس کورد در استان کرماشان (کرمانشاه) یک روز پس از آزادی از زندان اطلاعات اقدام بە خودکشی نمود. برپایە گزارش “هەنگاو”، مهندس  جوان کورد مهدیس میرقوامی روز جمعە ٨ بهمن‌ماه تنها ١ روز ...

 • بازداشت یک فعال کارگری کورد

  هەنگاو: یک فعال کارگری کورد اهل نغدە (نقدە) از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز چهارشنبە ٢٧ بهمن‌ماه، اسعد مولودزادە فعال کارگری اهل نغدە، پس از احضار بە ادارە  اطلاعات این ...

 • مرد سردشتی زنش جوانش را بە آتش کشید+ عکس

  هەنگاو: زن جوانی کە چند روز پیش توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود، جان سپرد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، زن جوانی کە هفتە گذشتە در شهر سردشت توسط همسرش بە آتش کشیدە شدە بود، روز ...

 • اعدام دو شهروند کورد در کرماشان

  هەنگاو: دو شهروند کورد در زندان مرکزی کرماشان (کرمانشاه) اعدام شدند. برپایە گزارش “هەنگاو”، سحرگاه روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان دیزل‌آباد کرمانشان بە اجرا در آمد. خبرنگار “هەنگاو” هویت این ...

 • اعدام دو شهروند لور در خرم‌آباد

  هەنگاو: ماشین اعدام حکومت ایران اینبار جان دو جوان لور را گرفت. برپایە گزارش “هەنگاو”، روز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، حکم اعدام دو زندانی در زندان مرکزی خرم‌‌آباد بە اجرا در آمد. خبرنگار “هەنگاو” هویت این دو ...

 • آزادی موقت مهندس صابر نادری با وثیقە ١٥٠ میلیونی

  هەنگاو: پس از نزدیک بە ٣ ماه بازداشت، مهندس صابر نادری با تودیع وثیقە از زندان آزاد شد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، امروز شنبە ٣٠ بهمن‌ماه، مهندس صابر نادری فعال مدنی اهل قروە با تودیع وثیقە ...

 • اعدام دو زندانی سیاسی کورد در میان سکوت رسانە‌ها

  هەنگاو: دو زندانی اهل ایلام کە برادر بودەاند در میان سکوت رسانە‌ها و بە اتهام  ارتباط با احزاب اپوزسیون کورد اعدام شدەاند. برپایە گزارش “هەنگاو”، دی‌ماه امسال، دو زندانی اهل ایلام بە اتهام سیاسی در زندان ...

 • دادخواهی خانوادە فهیم کریمی دربارە مرگ مشکوک وی در زندان ارومیە

  هەنگاو: خانوادەی فهیم کریمی رکن‌آبادی زندانی سیاسی کورد کە در زندان ارومیە بەطرز مشکوکی جان سپرد بە گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نامە نوشتە و خواستار پیگیری مرگ مشکوک وی شدند. روز ...

 • تایید صدور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان برای ٦ فعال سیاسی کورد در دیوان عالی کشور

  هەنگاو:  دیوان عالی کشور حکم اعدام و ٧٥ سال زندان را کە از سوی دادگاه کیفری میاندوآب برای ٦ فعال کورد صادر نمودە بود، عینا تایید کرد. برپایە گزارش “هەنگاو” و بە نقل از “شبکە حقوق ...

 • خودکشی دختر ١٤ سالە با اسید

  هەنگاو: یک دختر کورد جوان اهل نغدە (نقدە)  بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود خاتمە داد. برپایە گزارش “هەنگاو” ، یک دختر ١٤ سالە اهل روستای “کوئیک ” نغدە، روز چهارشنبە ٢٧ بهمن‌ماه،  با “خوردن ...