• ادامە اعتصاب غذای ١٧ زندان سیاسی زندان رجایی شهر کرج

  هەنگاو: هفدە زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر از جملە ٤ زندانی سیاسی کورد نزدیک بە بیست روز است کە دست بە اعتصاب غذا زدەاند.   برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، ١٧ ...

 • بیکاری منجر بە خودکشی کارگر کورد شد

  هەنگاو: یک کارگر کورد در شهر تهران بە دلیل بیکاری اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، روز سەشنبە ٢٤ مردادماه، یک جوان اهل سنە (سنندج) ...

 • تعطیلی معدن طلای زرشوران تکاب و بیکاری ١٢٠ کارگر

  هەنگاو: تعطیلی معدن طلای (زرشوران) تکاب در استان ارومیە منجر بە بیکارشدن ١٢٠ کارگر کورد شد. برپایە گزارش رسیدە بە ”هەنگاو“، طی روزهای گذشتە معدن طلای ”زرەشوران“ تکاب پلمپ و بیکار شدن ١٢٠ کارگر این معدن ...

 • بازداشت یک شهروند کورد در سردشت

  هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سردشت یک شهروند اهل این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، عصر روز سەشنبە ٢٤ مردادماه، نیروهای لباس شخصی ادارە اطلاعات ...

 • انتشار آمار درگیری های ٥ ماه اخیر کوردستان همراه با جزئیات از سوی “هەنگاو”

  هەنگاو:  طی ٥ ماه گذشتە ٢٥ عضو سپاه پاسداران در کوردستان کشتە شدە و ١٢ پیشمرگە و گریلا جانشان را از دست دادەاند. همچنین سپاه پاسداران ٧ بار اقدام بە توپباران مناطق کوهستانی کوردستان نمودە است. ...

 • اعدام شهروند مهابادی در زندان ارومیە

  هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل مهاباد در زندان ارومیە بە اجرا در آمد. برادر وی نیز دو هفتە پیش در این زندان اعدام شدە بود. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، سحرگاه امروز ...

 • صدور ٦ سال حبس برای یک شهروند کورد

  هەنگاو: دستگاه قضایی شنو (اشنویە) برای یک شهروند کورد بە اتهام فعالیت سیاسی حکم حبس صادر نمود. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب شنو “خلیل شاهی” را بە تحمل ...

 • اعدام دو شهروند کورد در شیروان و زنجان

  هەنگاو: حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان‌های شیروان  و زنجان بە اجرا در آمد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، هفتە گذشتە دوز ندانی کورد در زندان‌های زنجان و شیروان اعدام شدەاند کە ...

 • پیرانشهر/ نیروهای سپاه پاسداران یک شهروند مدنی و یک کاسبکار را بە گلولە بستند

  هەنگاو: نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی پیرانشهر یک شهروند مدنی و یک کاسبکار کورد را بە گلولە بستند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز شنبە ٢١ مردادماه، نیروهای سپاه پاسداران در رمز ...

 • خودکشی مادر ٨ فرزند در دالاهو

  هەنگاو: در ادامە سریال خودکشی زنان کورد یک مادر ٥٠ سالە بە زندگی خود پایان داد. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، روز پنج شنبە ١٩ مردادماه، یک زن ٥٠ سالە در شهرستان دالاهو ...